Sistemska podrška

 

Sistemska podrška je dopuna redovnom održavanju informatičke infrastrukture s ciljem otklanjanja problema u radu klijentskih računala.

Usluga sistemske podrške obuhvaća instalaciju, konfiguraciju, softversko i hardversko održavanje računala te uklanjanje problema u radu.

U sklopu ugovora o sistemskoj podršci klijentima nudimo:

  • Redovno hardversko čišćenje računala i provjeru ispravnosti komponenti računala
  • Instalacije po potrebi korisnika (instalacija računala, nove verzije softvera i sl.)
  • Instalacije sistemskih zakrpa vezanih za ispravan rad ili sigurnost operativnih sustava
  • Redovno softversko čišćenje računala i provjera ispravnosti rada
  • Sprječavanje/čišćenje infekcija računala od virusa i ostalih malicioznih programa
  • Uklanjanje problema u radu
  • Prioritet kod servisnih usluga